Erich Hobsbawn’ın imparatorluklar çağı (1875-1914) dediği dönemin son yılı. Balkanlar alev alev. Balkanlar en son 1871-76 senelerinde kaosun içindeydi. Hikayeye burdan başlamak lazım. Balkan Savaşlarını saymaz isek. Sonra akabinde Osmanlı ordusu Balkanlardaki ayaklanmaları bastırmak için şiddetli yöntemlere başvurunca Avrupa basını Türkleri barbarlıkla ve katliamla suçlayacaktı. Olaya Rusların müdahil olmasıyla Osmanlı-Rus […]