İzmit Körfezi çevresi elverişli ulaştırma olanakları doğu yönünde uzanan geniş ve verimli arazileri zengin su potansiyeli ile tarihin her döneminde yerleşim için çekici olmuştur. Şehir bir yandan sanayileşirken öte yandan hızlı biçimde göç almıştır. Gelen yeni nüfusun konut ihtiyacı hızla artmaya başlamıştır. Ancak şehrimin 17 Ağustos 1999 depreminde acı bir […]