Ankara Millet Vekili Mustafa Kemal Paşayı Kürsüye Davet ediyorum… “Geçirdiğimiz çok ölüm ve kalım günlerinde, bütün milletçe her tarafta arzu ve coşkuyla elde edilmeye azme dilen Milli Bağımsızlığımız Uğrunda tüm varlığımla çalışacağıma güvenmenizi isterim. Bu kutsal amaç uğrunda milletim ile birlikte sonuna kadar çalışacağıma mukaddesatım üzeri nede söz veriyorum.” Mustafa […]