Stres nasıl geçer? Stresin insan vücuduna etkileri

Paylaşmak önemsemektir!

Stres her kişinin hayatı boyunca karşılaştığı ve ya karşılaşacağı bir durumdur. Kişinin çevreyle doğal uyumunu bozar.

Stres nasıl geçer? Stresin insan vücuduna etkileri
Stres nasıl geçer? Stresin insan vücuduna etkileri

Stres nasıl geçer?

Stres kişinin üzerinde hissettiği gerginlik baskı durumudur. Bu durumda günlük hayatımızın bir parçasıdır.

Stresin olumsuz etkileri:
 • Stres çalışan kişinin beden ve ruh sağlığını olumsuz etkiler,
 • Yakın çevresini ve ailesini,
 • İş verimini,
 • İçinde bulunduğu toplumu ve ya organizasyonu,
Fiziksel ve ruhsal belirtileri:
 • · Yorgunluk
 • · Halsizlik, bitkinlik
 • · Baş ağrısı, mide, bağırsak sorunları
 • · Kilo kaybı veya kilo alma
 • · Uyku bozuklukları
 • · Sabırsızlık, çabuk sinirlenme
 • · Konsantrasyon bozukluğu
 • · Sık öfkelenme
 • · Alınganlık
 • · Kendini yararsız, değersiz hissetme
 • · İşinde başarısızlık korkusu
 • · Hipertansiyon
 • · Depresyon
 • · Kalp hastalıkları
 • · Cilt hastalıkları
 • · İletişim eksikliği
 • · Alkol ve uyuşturucu madde kullanımı
 •  Yaratıcılığını, motivasyonunu, enerji düzeyini ve dikkatini olumsuz etkiler.
Stres nasıl geçer Stresin insan vücuduna etkileri
Stres nasıl geçer Stresin insan vücuduna etkileri
Duygusal Belirtiler:
• Endişe ya da sıkıntı hissetmeniz
• Korku duymanız ya da çabuk ürkmeniz
• Kendinizi değersiz, yetersiz, güvensiz ya da terk edilmiş hissetmeniz
• Alınganlaşmanız ya da sinirli oluşunuz
• Çabuk utanmanız
Stresin kaynağına ve kişinin direncine bağlı olarak belirtiler de değişiklik gösterebilir. Fiziksel ve psikolojik sağlığın bir arada olmasıyla gerçekten sağlıklı bir insandan söz edilebilir. Birinin eksikliği ya da yokluğu diğeri üzerinde de olumsuz etkiler yapar. Nitekim duygusal stres de kendini duygu, düşünce ve davranış bozukluklarıyla birlikte fiziksel bazı yakınmalarla da belli eder.
Duygusal stres tek başına bir hastalık olmadığı için, tedavisinden söz etmek de doğru olmaz. Ama stresle başa çıkma, stresi kontrol edebilme ve yönetme becerisini kazanmaktan söz edebiliriz. Bu beceri ise hayattan zevk almanın, duygusal tatmine ulaşmanın, sağlıklı sosyal ilişkiler kurmanın ilk adımıdır ve kişinin kendi duygularını tanımasıyla başlar. Erken çocukluk çağında şekillenen ve yıllar geçtikçe kalıplaşan duygu örüntüsünü bir çırpıda değiştirmenin çok da kolay olmadığını söylemeliyiz. Çaba isteyen bir iştir insanın duygularını gözden geçirmesi ve düşünce sistemini değiştirmesi. Fakat bir kere yolunu öğrendikten sonra alışkanlık ve davranış biçimi olarak yerleşir ve çok fayda sağlar.