Karbon Testi ile Yaş Tayini Nasıl Yapılır? Eski kalıntıların yaşını hesaplama!

Paylaşmak önemsemektir!Eski kalıntıların yaşını hesaplama
Eski kalıntıların yaşını hesaplama

Karbon testi organik materyallerin yaşını tayin etmek için yapılır.

Günümüzde bulunan fosillerin yaşını belirlemek için yaygın olarak kullanılmaktadır.

50.000 bin öncesine kadar güvenilir bir şekilde ölçün yapılabilmektedir. Bu testin mantığı oldukça basittir.

Carbon 12 ve Carbon 14 ün bir birine oranının yaşayan organizmalarda sabit olduğu ve canlı öldükten sonra bu oranın bozulduğu keşfedilmiştir.

Karbonun kararsız bir yapıdır ve canlı öldüğü halde kararlı bir hale kavuşmak için bozulur. ve miktarı azalır.

Her 5737 yılda bir kütlesi yarıya iner. Carbon 12 miktarı ise kararlı olduğundan sabit kalır.

Bulunan bir kalıntıda ki Carbon 12 miktarı bilindiğinde bu kalıntının canlı olduğu zamanda ki Carbon 14 miktarı hesaplanabilir.

Aynı zaman bu kalıntıda ölçülen Carbon 14 miktarı ve Canlı olduğunda sahip olduğu Carbon 14 miktarı Nükleer bozuğun denklemine konulduğunda bu kalıntının yaşı tayin edilir.