Amiens Muharabesi (8-12 Ağustos 1918)

Paylaşmak önemsemektir!

Amiens Muharabesi (8-12 Ağustos 1918)
Amiens Muharabesi (8-12 Ağustos 1918)
Amiens Muharebesi ( 8 – 12 Ağustos 1918 ) sonucu itibariyle Birinci Dünya Savaşının en tayin edici muharebelerinden biridir. 4 gün içinde itilaf devletleri lehine sonuçla sonlanan bir Britanya taarruzuydu. Amiens Muharebesi Birinci Dünya Savaşının sona ermesine giden yolda bir başlangıçtır. 1918’inde Batı Cephesindeki Alman taarruzları Britanya ve Fransa’yı geri çekilmeye zorluyordu. Her iki taraf da ciddi kayıplar verirken Alman taarruzları İtilaf Devletlerinin cephelerini tam anlamıyla kıramamıştı. Yaz geldiğinde Alman askerleri tükenmişti. Tüm Avrupa boyunca etkisini gösteren grip salgını Alman askerleri mahvetmişti. En önemlisi Alman ordusu çok ciddi manada hammaddeye ihtiyaç duyuyordu. Öyle ki demir ihtiyacını karşılamak için ordu halktan ellerindeki demir içeren şeyleri istediler ve sokaklardaki demirden oluşan altyapı malzemelerini söküyorlardı. Halk ise ciddi şekilde açlık çekiyordu. Savaşı coşkuyla karşılayan halk 4 yılın sonunda savaşın şiddetli rüzgarını hissedince nümayişlere başlamışlardı.
Bu şartlar altında 15 Temmuz’da başlayan Marne Muharebesinde itilaf devletleri Alman güçlerini yenerek geri çekilmeye zorlamışlardı. Alman ordusunun başı Ludendorf ise Marne’deki yenilgiyi bir iş kazası olarak görme eğilimdeydi. 8 Ağustos’ta başlayacak Amien Muharebesi ise çok daha geniş çaplı bir ittilaf saldırısı olacaktı. Sir Henry Rawlinson komutasındaki Britanyalı, Avustralyalı ve Kanadalı birliklerden ve General Marie-Eugene Debeney komutasındaki Fransız birliklerinden oluşan itilaf ordusu Somme Muharebesinin gerçekleştiği Amiens şehri boyunca bir Alman çıkıntısına karşı sürpriz bir taarruz düzenledi. Çok gizli yürütülen bu karşı atak her yönüyle bir itilaf zaferiydi. İtilaf kuvvetleri bir gün içinde 8 mil kadar ilerlemişler, Almanlara 27 bin zayiat verdirmişler ve 450 Alman topçu silahını ele geçirmişlerdi. Alman kayıplarına karşı Britanyalılar 9 bin zayiat vermişlerdi. Savaş sonrası Alman tarih yazımı da bu savaştaki yenilgiyi savaşın başından itibaren yaşanan en büyük Alman yenilgisi olarak gördü. Almanya adına savaşı idare eden General Ludendorf ve General Hindenburg da 8 Ağustos’u savaş tarihinde Alman ordusunun kara günü olarak gördüler ve “Bizim savaş makinamız artık işlemiyor” diye eklediler. Almanya 12 bin askerini esir vermişti ve birçok topçu materyası müttefiklerin eline geçmişti.
Amiens yenilgisi Almanlar adına psikolojik bir kayıptı. General Ludendorf sinirli bir şekilde 8 Ağustos’taki yenilginin tüm şüphelerin ötesinde Alman savaşma gücünün düşüşüne neden olduğunu söylüyor ve böyle bir durumda avantajı tekrar Almanya lehine çevirmek adına stratejik bir sefer yapma umudunun kalmadığını itiraf ediyordu. Kısacası Ludendorf için Alman askeri gücü bitmişti ve savaş acilen sonlandırılmalıydı. Aslında modern savaşlarda tek bir muharebe ile savaş kazanılması zordu. Müttefikler adına Amiens zaferi savaşı müttefikler lehine sonlandıracak muharebelerin geçtiği son 100 günün başlangıcıydı.
Bu 100 gün içinde Almam askeri gücü düşüşe geçerken müttefik ordularının hammadde, teknoloji ve taktiksel açıdan üstünlüğü ortaya çıkmaya başladı. Savaşın sonundaki toplam zayiat ise Almanya adına 75 bin ölü ve 30 bin esir iken Britanya ve Fransa adına 46 bin idi. Müttefikler Almanları 12 mil kadar geriye püskürtmüşlerdi. Amiens Muharebesinde tanklar kullanılmış ve radyo kullanılmıştır. Ama bu hız sağlayan araçlar savaşı bir Yıldırım Savaşına dönüştürmemişti.
Tank ve diğer zırhlı araçlar henüz güvenilmezdi ve Amiens sonrası Berlin’e bir saldırı kumar olurdu. En önemlisi tanklar piyadelerin önünde değilde arkasında kullanıldıkları için İkinci Dünya Savaşındaki gibi belirleyici bir rol oynayamadı. Ayrıca uçaklar kullanılmış ve köprüleri tahrip etmede önemli bir sorumluluğa sahip olmuşlardır.