Ev alırken tapu masrafları ne kadardır?

Paylaşmak önemsemektir!

Ev alırken tapu masrafları ne kadardır?
Ev alırken tapu masrafları ne kadardır?
Harçlar kanunu dediğimiz kanunda her türlü harç belirleniyor.
Tabii ki tapudan bir ev ve ya taşınmaz satın alırken, diğer taraf içinde satarken belirli bir masraf doğacak ve bu masrafı da tabii ki tapu dairesine gittiğimiz zaman bize önümüzde beklenecek ödenmesi.
Burada % delik oran kanun söz konusu.
Harçlar kanununun 4 numaralı ekinde ki detaylara bunun için bakılabilir.
Şöyle yazıyor, 1000/20 yahut %2’di 15 Mart 2017’ye kadar.
Daha sonrasında bu 1000/15’e yahut %1.5’e düşürüldü.

Dolayısıyla diyelim 100.000 TL’lik değerli bir taşınmanız var bunu devrediyoruz.
Buna ilişkin olarak tapuya gittiğiniz zaman devir işlemi dolayısıyla doğacak masraf %1.5 yani 1500 TL alıcı için 1500 TL satıcı için olacak. Anca bu 15 Mart’la gelen Bakanlar kurulu kararı ile Eylül 2017’ye kadar geçerli.
Daha sonrasında eski sistem olan %2 yahut 1000/20 aynı ölçüt bunun üzerinden devam edecek.Burada önemli olan husus her iki taraf içinde ayrı ayrı olması. Alıcıda ayrı ödüyor, satıcıda ayrı ödüyor.
Ayrıca daha ufak döner sermaye babında çok ufak 100, 150 TL gibi masraflarda doğabilir. Buna ilişkin olarak tabii ki işlem üzerinde bir değerlendirme yapılması lazım, ayrıca şu da var, taşınmazın bedelini düşük gösterip bu nasıl olsa % lik komisyon ben bundan düşük masraf, harç öderim şeklinde beyanda bulunmakta son derece yanlış, hukuksuz aynı zamanda cezaya tabii.

Diyelim 100 bin tl dedik taşınmaza fakat 50 bin tl gösterdik dolayısıyla harçlarda yarı yarıya azalacak gibi görünüyor ama aslında evin bedeli belli değeri belli. Daha sonradan çekilecek krediden devralacak kişi bu konutu satın alması işlemine ilişkin olarak bankan çektiği konut kredisi 100 bin tl iken, taşınmazın bedelini 50 bin tl gösterdiği zaman çok bariz bir şekilde göründüğü gibi orantısızlık olacak ve bunu devletin ilgili kurumları sıkı bir şekilde denetliyor.
Buna ilişkin cezalar var. Aynı zamanda da farka ilişkin takipte başlatılıyor ve bu takibe ilişkin olarak da yasal bir faiz yürütülüyor.

Dolayısıyla hiç bu tarz şeylere tabii ki girilmeyeceği konusunda uyarıyoruz.
Gerçek rayic bedel var ona ilişkin bir bedel beyanı gerekiyor, onun üzerinden de az önce belirttiğimiz gibi %2 gibi harç söz konusu her iki taraf için.