Roma’yı kim yaktı? Büyük Roma Yangını (18 Temmuz 64) İmparator Nero (MS. 54-68) resmi tarihe göre İsa’nın ölümünden(!) 4 yıl sonra 37 yılında doğdu. Nero’nun çocukluğu Roma İmparatorluğunun büyük değişimler/dönüşümler yaşadığı zamanlara denk geldi. Bu değişimlerden biri Hristiyanlığın pagan Romalılar arasında yayılmasıydı. Özellikle Nero’nun hükümranlığı (54-68) sırasında Hristiyanlık Roma’nın yoksulları […]

Büyük Kuzey Savaşı(1700-1721) 21 yıl süren ve çeşitli cephelerde Danimarka, Polonya-Saksonya, Ukrayna, Rusya, İsveç ve Osmanlı arasında gerçekleşen Avrupanın kaderini tayin edici büyük bir savaştı. 18. Yy.’ın başında İsveç büyük bir Avrupa gücüydü. Gustav Adolf ve XI. Charles dönemlerinde İsveç Baltık bölgesine ve Kuzey Almanya’ya hakim olmuştu. 1697’de askeri ve […]

26 Haziran-3 Temmuz 1243 Alaeddin Keykubad( 1220-1237) döneminde en parlak günlerini yaşayan Anadolu Selçuklu Devleti kısa bir süre sonra çok büyük felaketlerle karşılaşacağını bilemezdi. 13. Yüzyıla kadar tarih sahnesinde önemli bir yer teşkil etmeyen Moğollar Cengiz Han’ın 1206’da devletin başına geçmesiyle 1227’de ölümüne kadar Çin Denizinden Hazar Denizine kadar uzanan […]

Çarlık Rusyasının Birinci Dünya Savaşında Almanya’ya yenilip içte komünist devrimle tarihe karışmasından 12 yıl önce 27 Haziran 1905’te devrimin provası niteliğinde bir olay meydana geldi. Yine aynı tarihte Rusya bir devrim yaşayacaktı ama Potemkin Zırhlısı isyanı olarak bilinen olay Karadeniz sularında meydana gelmesi nedeniyle daha ayrı bir önem teşkil eder. […]

Napolyon’un Mısır’ı İşgali Napolyon’un Mısır’ı İşgali (1 Temmuz 1798-2 Eylül 1801) Mısır’ın işgali Napolyon’un Fransa’nın ilk konsülü olmadan önceki son büyük seferiydi. Bir felaketle sonuçlanmasına rağmen bu sefer Napolyon’a büyük bir ün kazandırdı. Peki, 1798’e kadar Avrupa’da Fransa’yı tehdit eden komşularına karşı savaşan Napolyon’u Mısır’ı işgal etmeye sevk eden etmenler […]

Uzun Bıçaklar Gecesi (30 Haziran-2 Temmuz 1934) Bu Hitler’in iktidarını sağlamlaştıran parti içi bir temizlik olayının hikayesidir. Birinci Dünya Savaşı henüz bitmiştir. Sosyal ve siyasi dinamikleri bilmeyen ve sadece savaşmaktan anlayan subay ve askerler neden yenildiklerine bir türlü anlam veremiyorlardı. Almanya mağlup ve gururu kırılmış askerlerle doluydu. Kaotik ve karmaşık […]

Manhattan Projesi(1939-1946) Manhattan Projesi dünyanın ilk nükleer silahını geliştirmek için İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD hükümeti tarafından desteklenen top-secret mühendislik projesinin kod adıdır. 1939’un başlarında dünya bilim topluluğu Alman fizikçilerin uranyum atomunu parçaladığını öğrendi. Bilim dünyasında Nazi bilim adamlarının uranyumun parçalanması ile ortaya çıkacak enerjiyi geniş çaplı yıkıcı etkisi olan […]

Erich Hobsbawn’ın imparatorluklar çağı (1875-1914) dediği dönemin son yılı. Balkanlar alev alev. Balkanlar en son 1871-76 senelerinde kaosun içindeydi. Hikayeye burdan başlamak lazım. Balkan Savaşlarını saymaz isek. Sonra akabinde Osmanlı ordusu Balkanlardaki ayaklanmaları bastırmak için şiddetli yöntemlere başvurunca Avrupa basını Türkleri barbarlıkla ve katliamla suçlayacaktı. Olaya Rusların müdahil olmasıyla Osmanlı-Rus […]

Süveyş Krizine giden yol aslında bir anlık olaydan ziyade tarihsel bir sürecin sonucudur. Mısır’ın o zamanki lideri Cemal Abdül Nasır 1952 yılında Kral Faruk idaresine karşı bir darbeyle başa gelmişti. Nasır’ın amacı Mısır’ı yabancılardan ve yabancı destekçisi monarşiden kurtarmaktı. Cemal Abdül Nasır 1954’te yazdığı Devrimin Felsefesi adlın kitabında Mısır’ın üç […]