Cariye nedir? Cariye nasıl alınır?

Paylaşmak önemsemektir!Cariye nedir? Cariye nasıl alınır?
Cariye nedir? Cariye nasıl alınır?

Bir kadın köle çeşidi olan Cariye nedir?

Savaşlarda esir alınmış ve ya İslam dışı ülkelerden köle tüccarları tarafından kaçırılmış kadın kölelere verilen addır.

Cariyelik ya da diğer adıyla kadın kölelerin tarihi İslamiyetten çok öncelere dayanır.

Kadın köleler ve ya genel adıyla kölelik insanların avcı ve toplayıcı toplumların tarım toplumuna geçmesiyle ortaya çıkmıştır.

Tarım toplumuyla beraber insanlar arasında ganimet elde etmek için savaşlar artmaya başlamıştır.

Kadın kölelerde elde edilen bu savaşlarda ganimet türlerinden biridir. Herhangi taşınır bir maldan farklı görülmemiş efendilerinin tüm hizmetlerini yapmaya zorlanmışlardır.

Bir kadının köle haline getirilmesi için savaşta tutsak edilmesi ya da köle ana babadan gelmesi yeterliydi.

Bazende kocalarının işledikleri suçlar için fidye olarak kadınlar köleleştiriliyordu.

Sümer toplumunda kadın köleler ev işlerinde ve ya tarlalarda çalıştırılırdı. Kadın köle ticareti karlı bir iş olarak görülüyordu.

Antik Yunan toplumunda kadınların işi biraz daha zordu. Özgür kadınların bile değerli görülmediği bu dönemde.

Atina’da kadın köle olmak gerçekten çok zordu. Antik Yunan toplumunda kadın köleler zorla ev işlerinde çalıştırılırdı.
Ev sahiplerinin her türlü isteğini koşulsuz yerine getirmek zorundaydılar.

Roma’da esirlerin kızları, evlilik dışı doğan kızlar ve ya sokağa bırakılmış kız çocukları köle olarak kullanılırdı. Erkek köleler madenlerde çalıştırılırdı. Veya kolezyumlar da dövüştürülürdü. Kadın köleler ev işlerinde çalıştırılırdı. Fakat bu şanslı kadın köleler için geçerliydi.

Harem
Harem

Kadın kölelerin büyük kısmı fahişe olarak çalıştırılırdı. Özgür kadınlardan ayrılması içinde saçlarını omuzlarından aşağı sarkıtmaları zorunluydu.

En şanslı kadın köleler özgürlüğünü elde etmiş erkek kölelerle evlendirilirdi.

Arap toplumunda kadın kölelerin adına Cariye denilmiştir.

İslamiyetten önce ortaya çıkan Cariyelik İslam ile birlikte hukuki statüsünü korumuştur. Fakat yasal kısıtlamalar getirtilmiştir.

Osmanlıda cariyeler sarayda önemli bir görev üstlenmişlerdi.

Cariyeler gerekli eğitimi aldıktan sonra saraya alınıyordu.

16. yüzyıldan itibaren Padişahların büyük kısmının annesi Cariyedi.

Saraydaki Cariyeler Kırım’dan Ukrayna’dan Rusya’dan ve ya Polonya’dan getirilen gayri Müslim kadınlardı.

Bir Müslüman kadın Cariye olarak saraya alınmazdı.

Cariyelerin adı sanı unutulsa da bazılarının adı tarihe kazınmıştır.

Hürrem Sultan en meşhur Cariyelerden biridir.

Cariyeler alınıp satılabilir ve miras bırakılabilirdi.

Fakat çocuk doğurduktan sonra efendisinin ölümüyle hürriyetine kavuşabilirdi. Çocuk doğuran Cariyelerin statüleri artardı.

Tarihteki diğer köle kadın statülerin aksine Cariye çocukları köle değil hür sayılırdı.